Page Title

PRIVACY POLICY

Interface Oy:n tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ 
Interface Oy käsittelee asiakkaiden tietoja tilauksen käsittelemiseksi, asiakassuhteen hoitamiseen, sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi käsittelemme verkkosivuvierailijoidemme tietoja analytiikkatarkoituksiin.

YHTEYSTIEDOT 
Rekisterinpitäjän yhteystiedot: 
Interface Oy 
Y-tunnus 1058486-3 
Hevossaarentie 300
18100 Heinola 
interface@interface.fi
puh. 020 757 1830

Rekisteristä vastaava henkilö:
Tuukka Leppänen 
Interface Oy 
tuukka.leppanen@interface.fi

KERÄTYT TIEDOT 
Keräämiämme tietoja voivat olla: 

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • muut asiakkaan antamat lisätiedot
 • tilaus- ja toimitushistoria
 • valittu maksutapa
 • mahdollinen muu kommunikaatio ja/tai reklamaatiot
 • suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot
 • yritysasiakkaiden kohdalla yrityksen nimi ja y-tunnus sekä mahdollinen yhteyshenkilö
 • IP-osoitteesi
 • käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi
 • verkkosivustolta etsimäsi tuotteet
 • sivuhistoria verkkosivuston sisällä.

EVÄSTEET JA ANALYTIIKKATYÖKALUT 
Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkosivustomme käytettävyyttä ja toimivuutta. Lisäksi hyödynnämme evästeitä analytiikkatiedon keräämiseksi ja sosiaalisen median tilien integroimisessa sivustollemme. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tallennettava tekstitiedosto. Jos et halua sivustojen tallentavan evästeitä tietokoneeseesi, voit estää evästeet selainasetuksistasi. Tällöin emme voi taata, että verkkosivustomme toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Käytämme Google Analytics -työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla heidän tietosuojaselosteesta.

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIEDOT? 
Lähtökohtaisesti saamme tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot rekisteröidyiltä itseltään tilauksen tai uutiskirjeen lukijaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Tekniset analytiikkatiedot tallentuvat vierailun yhteydessä automaattisesti.

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTEET 
Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin: 
Tilausten käsittelyyn 
Käsittelemme henkilötietoja tilauksen käsittelemistä, vahvistamista ja toimittamista varten. Henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä tilausta tai tuotetta koskevien reklamaatioiden tai takuuta koskevien tilanteiden yhteydessä. 
Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen 
Asiakkaiden tietoja voidaan käyttää asiakaspalveluun, viestintään ja asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitämiseen. Suoramarkkinointitarkoituksiin 
Mikäli olet tilannut uutiskirjeemme tai muulla tavoin ilmaissut haluavasi vastaanottaa suoramarkkinointimateriaalia, voimme käsitellä henkilötietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointimateriaalia, kuten tietoa tuotteistamme sekä ajankohtaisista tarjouksista ja tapahtumista. 
Henkilötietojen käsittelyn perusteet 
Käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutemme rekisteröityä kohtaan, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella silloin kun rekisteröity on antanut henkilötiedon käsittelylle suostumuksensa, sekä oikeutetun edun perusteella ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme, esimerkiksi verkkosivuanalytiikan keräämiseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa minä tahansa ajankohtana ottamalla meihin yhteyttä sähköpostilla. 
Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä eikä säilytetä EU:n ja ETA:n ulkopuolella, mikäli näin tehdään, niin siirrossa ja säilytyksessä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia ehtoja. Mahdollinen tietojen siirto Yhdysvaltoihin tapahtuu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen EU-U.S. Privacy Shield –sopimuksen asettamin ehdoin.

SÄILYTYSAIKA 
Säilytämme asiakkaidemme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö sitä vaatii tai kuin se on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

SINUN OIKEUTESI 
Oikeus saada pääsy tietoihin 
Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Interface käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään. 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi. 
Oikeus vaatia tiedon poistamista 
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, ellei meillä ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tällainen syy voi esimerkiksi olla kirjanpitolaista johtuva velvollisuus säilyttää tietoa tai tarve säilyttää tilaustietoja mahdollisen takuuilmoituksen todentamiseksi. 
Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä 
Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne. 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle. 
Oikeuksien käyttäminen 
Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään meille postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

SUORAMARKKINOINTI 
Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen, voimme lähettää sinulle tiedotteita koskien tuotteitamme, tarjouksiamme tai tapahtumiamme. Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin ottamalla meihin. yhteyttä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

TIETOTURVALLISUUS 
Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi. Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

VALITUKSEN TEKEMINEN 
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Interfacen henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.